Santehniķis Saldū 25614624 - veicu santehnikas darbus Saldū un Saldus rajonā.

Santehniķis Saldū - vannu, maisītāju,duškabinu, izlietņu, podu un radiatoru pieslēgšana Saldū.

Santehniķis Saldū - strādāju vakaros āri - 25614624

Visu, ko es maku darīt santehnikā:

Metāla vannu nomaiņa Saldū
Apkures iekārtu remonts Saldus
Siltumsūkņa uzstādīšana
Strūklaku sūkņu remonts Saldū
Siltumsūkņu maiņa Saldū
Dušas paliktņu uzstādīšana Saldū
santehniķi Saldū
Elektriskās Siltās grīdas nomaiņa
santehniķi Saldus
Akrila vannas remonts Saldū
Manometra nomaiņa
Stūra vannas nomaiņa
Apkures iekārtu maiņa Saldus rajonā
santehniķis Saldū
santehniķis Saldū
Stūra dušas kabīnu maiņa Saldus rajonā
vara cauruļu maiņa Saldus rajonā
Čuguna vannas remonts Saldū
Vannas Jaucējkrāna remonts
sietiņfiltru nomaiņa Saldū
Stūra vannas uzstādīšana Saldus rajonā
Metāla vannu uzstādīšana
Caurplūdes Ūdens sildītāju remonts Saldū
Presējamās sistēmas maiņa Saldus rajonā
Pretvārsta uzstādīšana Saldus
Saskrūves nomaiņa Saldū
Caurplūdes Ūdens sildītāja pieslēgšana
Izlietnes Jaucējkrāna pieslēgšana
Tērauda caurules uzstādīšana
udens skaititaju pieslēgšana Saldus
Akrila vannu uzstādīšana Saldus
Ūdens Siltās grīdas uzstādīšana Saldus rajonā
Vannas maisītāju remonts Saldū
Presējamo sistēmu remonts Saldū
Bidē maisītāja remonts
Čuguna vannas nomaiņa
kabīnes maiņa Saldū
santehniķi Saldus
Izlietnes maisītāja nomaiņa Saldus rajonā
santehniķis Saldū
santehniķi Saldū
Keramiskās izlietnes nomaiņa Saldus rajonā
Izlietnes Jaucējkrāna uzstādīšana Saldū
veļas mašīnu pieslēgšana Saldū
čuguna radiatoru maiņa Saldus rajonā
čuguna radiatora nomaiņa Saldus rajonā
Elektriskās Siltās grīdas uzstādīšana Saldus rajonā
Akumulācijas tvertnu remonts Saldū
santehniķi Saldū
Caurplūdes Ūdens sildītāju maiņa Saldus
Granulu Apkures katlu nomaiņa Saldus
Sifona maiņa Saldū
santehniķi Saldus
Keramiskās izlietņu pieslēgšana
Dušas maisītāju pieslēgšana Saldus rajonā
vannas maisītāju pieslēgšana
Atgaisotāja maiņa
santehniķi Saldū
džakuzi vannu remonts Saldū
Masāžas kabīnu pieslēgšana Saldus
santehniķis Saldus
Gāzes Apkures katla maiņa
Iebūvējama rāmja maiņa Saldū
Ūdens Silto grīdu maiņa
radiatora uzstādīšana Saldus rajonā
Kanalizācijas sūkņa uzstādīšana
Akmens masas izlietnņu pieslēgšana Saldus rajonā
Akumulācijas tvertnes pieslēgšana
Izlietnes Jaucējkrānu maiņa Saldus
boileru nomaiņa Saldus rajonā
Termometra uzstādīšana Saldū
Iebūvējama maisītāja uzstādīšana
Pisuāra nomaiņa Saldus rajonā
santehniķis Saldus
Balansējoša vārsta maiņa Saldū
santehniķi Saldū
santehniķis Saldū
Izlietnes maisītāju maiņa Saldus rajonā
Strūklaku sūkņa pieslēgšana
filtra pieslēgšana Saldus
Kanalizācijas sūkņu maiņa Saldū
santehniķis Saldus
Presējamās sistēmas pieslēgšana
santehniķi Saldū
izlietnes virs veļas mazgājamās mašīnas pieslēgšana Saldū
skaitītāja uzstādīšana Saldū
Sūkņu grupu nomaiņa Saldū
izlietņu virs veļas mazgājamās mašīnas pieslēgšana Saldū
veļas mašīnu uzstādīšana Saldus
ūdensvada pieslēgšana Saldus rajonā
ūdensvada uzstādīšana
vannas maisītāju maiņa Saldus
Atgaisotāja remonts Saldus rajonā
Bidē maisītāja maiņa Saldū
stikla izlietnes remonts Saldū
Siltumsūkņu remonts
Kanalizācijas sūkņa pieslēgšana Saldus rajonā
sietiņfiltra maiņa
Saskrūvju uzstādīšana Saldus rajonā
santehniķis Saldū
Taisnstūra vannas pieslēgšana Saldus
izlietņu virs veļas mazgājamās mašīnas maiņa
Virtuves maisītāja maiņa
Iebūvējamo rāmju maiņa Saldus
santehniķi Saldus
Apkures Ūdens sildītāja remonts Saldus
santehniķi Saldus
Elektrisko Silto grīdu remonts Saldus
Jaucējvārstu nomaiņa Saldū
Skalojamās kastes nomaiņa Saldus rajonā
Elektriska Ūdens sildītāja remonts Saldus
ūdens maisītāja pieslēgšana Saldū
Saskrūvju pieslēgšana Saldus
santehniķis Saldū
santehniķi Saldū
Akmens masas vannas remonts
Kombinēta Ūdens sildītāja pieslēgšana Saldū
Izplešanās tvertnes remonts Saldus
Jaucējvārstu uzstādīšana
Ūdens Silto grīdu pieslēgšana Saldū
Izlietnes Jaucējkrānu remonts Saldū
Gāzes Apkures katlu uzstādīšana
vara cauruļu pieslēgšana
Kapara caurules uzstādīšana Saldū
Iebūvējamo maisītāju nomaiņa Saldus
santehniķis Saldū
Atgaisotāju nomaiņa Saldū
Sūkņu uzstādīšana Saldus rajonā
Skalojamo kastu pieslēgšana
Taisnstūra vannu nomaiņa Saldus
santehniķi Saldū
Masāžas kabīnes nomaiņa Saldū
Čuguna vannu uzstādīšana Saldus
santehniķi Saldus
santehniķi Saldus
kolektoru remonts Saldū
PPR caurules maiņa Saldus
Akumulācijas tvertnes maiņa Saldus rajonā
vannas maisītāja maiņa Saldus
Caurplūdes Ūdens sildītāja uzstādīšana Saldū
skaitītāju maiņa Saldus
Dūmvada pieslēgšana Saldū
santehniķi Saldus
santehniķi Saldus
apkures radiatora nomaiņa
Skalojamo kastu uzstādīšana Saldū
kolektora maiņa Saldus rajonā
Masāžas kabīnes remonts Saldus
santehniķis Saldū
ūdens trubu nomaiņa Saldus
dušas kabīnu nomaiņa Saldus
santehniķi Saldus
Dušas garnitūras uzstādīšana Saldus rajonā
Nerūsējoša tērauda izlietnes maiņa Saldū
Ūdens attīrīšanas sistēmu remonts Saldū
Stūra vannu maiņa
Keramiskās izlietņu uzstādīšana Saldū
Iebūvējamo rāmju pieslēgšana Saldus rajonā
santehniķi Saldus
Kapara cauruļu maiņa Saldus
Izplešanās tvertnu pieslēgšana Saldus
Jaucējvārsta remonts Saldus rajonā
veļas mašīnas nomaiņa
klozetpoda maiņa Saldus
filtru remonts Saldus rajonā
santehniķi Saldū
dušas krānu maiņa Saldū
tualetes podu uzstādīšana Saldus
Čuguna vannu pieslēgšana Saldū
radiatora nomaiņa
džakuzi vannu nomaiņa
santehniķis Saldū

santehniķi Saldū
izlietņu uz veļas mašīnas uzstādīšana Saldus rajonā
vara caurules uzstādīšana Saldus
Izplešanās tvertnes nomaiņa Saldū
ūdens trubas pieslēgšana Saldus
Sūkņu grupu uzstādīšana
santehniķi Saldū
santehniķi Saldū
veļas mašīnas remonts Saldū
Sūkņu grupas maiņa
dušas krāna uzstādīšana
Keramiskās izlietnes remonts
Elektrisko Ūdens sildītāju pieslēgšana Saldus
santehniķi Saldus
Elektrisko Apkures katlu pieslēgšana Saldū
Akumulācijas tvertnu nomaiņa
Akmens masas vannu uzstādīšana Saldū
Dušas maisītāju maiņa Saldus
santehniķi Saldū
santehniķis Saldus
Balansējoša vārsta pieslēgšana Saldus
Granulu Apkures katla maiņa Saldū
santehniķis Saldū
Dušas Jaucējkrānu nomaiņa Saldū
filtru nomaiņa Saldus
santehniķi Saldū
Saskrūves remonts Saldus
Pretvārstu maiņa Saldus rajonā
Masāžas kabīnu uzstādīšana Saldus rajonā
sietiņfiltru uzstādīšana
Nerūsējoša tērauda izlietņu remonts Saldus rajonā
Termometru maiņa Saldus
Ūdens sūkņa maiņa
Dušas paliktņa remonts
Stūra dušas kabīnes uzstādīšana Saldus
santehniķis Saldū
Noslēgvārsta pieslēgšana Saldus rajonā
dušas kabīnes pieslēgšana Saldus
santehniķi Saldus
Apkures Ūdens sildītāju pieslēgšana Saldus
Sifonu remonts Saldus rajonā
Elektrisko Apkures katlu maiņa
santehniķi Saldus
Kombinēto Ūdens sildītāju maiņa Saldus rajonā
sietiņfiltra remonts Saldus rajonā
dušas kabīnu remonts Saldus rajonā
Dušas garnitūras pieslēgšana Saldus
duškabīnes remonts Saldū
santehniķis Saldus
PPR caurules remonts Saldū
dušas krāna pieslēgšana Saldus rajonā
bidē uzstādīšana
Ūdens sūkņu uzstādīšana
Virtuves maisītāju nomaiņa Saldū
santehniķis Saldus
duškabīnes maiņa Saldus
Bidē maisītāju nomaiņa Saldus
Jaucējvārsta maiņa
Akmens masas izlietņu maiņa Saldus
Dušas paliktņa nomaiņa Saldus rajonā
Dūmvadu nomaiņa Saldū
santehniķis Saldus
ventiļa remonts Saldus
toletes podu uzstādīšana Saldū
džakuzi vannas maiņa Saldus rajonā
Tērauda cauruļu remonts
Elektriska Ūdens sildītāja maiņa Saldus rajonā
Sūkņu grupas remonts Saldus rajonā
Sifonu nomaiņa Saldus
santehniķis Saldus
Ūdens attīrīšanas sistēmu nomaiņa
Metāla vannas remonts Saldus rajonā
Aizbīdņu maiņa Saldū
skaitītāja nomaiņa Saldus
Taisnstūra vannu remonts Saldus rajonā
izlietņu maiņa Saldus rajonā
toletes poda nomaiņa Saldus rajonā
Pisuāru uzstādīšana Saldū
vannas maisītāja remonts
santehniķis Saldus
santehniķis Saldū
ūdens maisītāju remonts Saldus
Termometra nomaiņa Saldus
tualetes poda maiņa Saldus
skaitītāju pieslēgšana Saldus rajonā
santehniķi Saldus
santehniķis Saldus
klozetpodu uzstādīšana Saldus
Elektriska Apkures katla uzstādīšana Saldus
Vannas Jaucējkrānu nomaiņa Saldus
santehniķis Saldū
santehniķis Saldū
Kapara caurules nomaiņa Saldus
santehniķi Saldū
dušas kabīnes maiņa Saldū
Ūdens sūkņu nomaiņa Saldū
santehniķi Saldū
kabīnu nomaiņa Saldus
santehniķis Saldū
Strūklaku sūkņu nomaiņa
Apkures Ūdens sildītāja nomaiņa Saldū
PPR cauruļu uzstādīšana Saldus
ventiļu nomaiņa Saldus
santehniķi Saldū
Izplešanās tvertnu uzstādīšana Saldus rajonā
Manometru pieslēgšana Saldū
ūdens maisītāja uzstādīšana Saldus
bidē pieslēgšana Saldus rajonā
Manometru maiņa
Ūdens sūkņa remonts Saldus rajonā
santehniķis Saldus
Stūra dušas kabīnes pieslēgšana Saldū
duškabīnu nomaiņa Saldus rajonā
santehniķis Saldū
izlietnes uz veļas mašīnas remonts Saldū
kabīnes pieslēgšana Saldus
santehniķi Saldū
Vannas maisītāja pieslēgšana Saldus rajonā
Balansējošo vārstu remonts Saldus rajonā
Dušas maisītāja uzstādīšana Saldū
Akmens masas vannu pieslēgšana
izlietnes nomaiņa Saldus rajonā
kolektoru nomaiņa
Akmens masas vannas nomaiņa Saldus rajonā
Taisnstūra vannas maiņa Saldū
santehniķis Saldus
Apkures Ūdens sildītāju uzstādīšana Saldus rajonā
Sūkņa remonts Saldus
Dušas Jaucējkrāna remonts Saldus rajonā
toletes poda remonts
Aizbīdņa uzstādīšana
Noslēgvārstu maiņa Saldū
Pretvārstu remonts Saldus
Aizbīdņa pieslēgšana Saldus rajonā
santehniķi Saldū
Apkures iekārtas uzstādīšana Saldus
ūdens trubu remonts Saldus rajonā
udens skaititaju uzstādīšana Saldus rajonā
ventiļu uzstādīšana Saldus rajonā
santehniķi Saldū
santehniķis Saldū
santehniķis Saldū
Bidē maisītāju uzstādīšana Saldū
džakuzi vannas pieslēgšana
Vannas maisītāja nomaiņa Saldus rajonā
boileru remonts
Nerūsējoša tērauda izlietnes pieslēgšana Saldus
santehniķis Saldus
Kombinēta Ūdens sildītāja uzstādīšana Saldus
dušas krānu remonts
Elektriska Apkures katla pieslēgšana Saldū
santehniķi Saldus
santehniķi Saldū
santehniķis Saldus
klozetpodu nomaiņa Saldus rajonā
Kanalizācijas sūkņu remonts
santehniķis Saldus
PPR cauruļu nomaiņa Saldus rajonā
Akrila vannas maiņa Saldus
Skalojamās kastes remonts
Metāla vannas maiņa
Iebūvējamo maisītāju uzstādīšana Saldū
stikla izlietņu nomaiņa Saldus rajonā
vara caurules nomaiņa Saldus rajonā
santehniķi Saldus
santehniķis Saldus
apkures radiatoru pieslēgšana Saldū
santehniķis Saldus
Sūkņa nomaiņa Saldū
Tērauda cauruļu maiņa Saldū
Ūdens attīrīšanas sistēmas pieslēgšana
Noslēgvārstu remonts
santehniķi Saldus
Nerūsējoša tērauda izlietņu nomaiņa Saldus
čuguna radiatora uzstādīšana Saldus
Pisuāra remonts
toletes podu pieslēgšana
klozetpoda remonts Saldū
duškabīnu uzstādīšana Saldus
Strūklaku sūkņa maiņa Saldus rajonā
santehniķis Saldū
santehniķis Saldus
Drošības vārstu nomaiņa
Granulu Apkures katla pieslēgšana Saldus
Pisuāru pieslēgšana
Sūkņu pieslēgšana Saldus
ūdens trubas maiņa Saldū
Iebūvējama rāmja remonts
Dušas paliktņu pieslēgšana
Dūmvada maiņa
santehniķi Saldū
santehniķi Saldus
santehniķi Saldus
Apkures iekārtas pieslēgšana Saldū
santehniķis Saldus
Vannas maisītāju uzstādīšana Saldū
Dušas Jaucējkrāna maiņa
Elektrisko Silto grīdu nomaiņa Saldū
izlietņu remonts Saldus
santehniķis Saldū
santehniķi Saldū
Vannas Jaucējkrāna maiņa Saldū
apkures radiatoru maiņa
santehniķis Saldū
santehniķis Saldus
Sifona pieslēgšana Saldus
Dušas Jaucējkrānu uzstādīšana
izlietnes uz veļas mašīnas nomaiņa
boilera maiņa Saldus
Aizbīdņu remonts
santehniķis Saldū
tualetes podu nomaiņa Saldus rajonā
Iebūvējama maisītāja pieslēgšana Saldus rajonā
apkures radiatora uzstādīšana Saldus rajonā
Virtuves maisītāja pieslēgšana Saldū
izlietnes virs veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana Saldus
Stūra vannu pieslēgšana Saldū
Kombinēto Ūdens sildītāju remonts Saldus
PE spiedvadu pieslēgšana Saldus rajonā
stikla izlietņu uzstādīšana Saldus
stikla izlietnes maiņa Saldus
santehniķi Saldus
Drošības vārsta maiņa Saldus rajonā
santehniķi Saldū
tualetes poda remonts Saldū
Vannas Jaucējkrānu uzstādīšana Saldū
ūdens maisītāju maiņa Saldus rajonā
santehniķis Saldus
Gāzes Apkures katlu nomaiņa Saldū
Termometru pieslēgšana Saldus rajonā
Izlietnes maisītāja uzstādīšana Saldus
Siltumsūkņa pieslēgšana Saldus rajonā
kabīnu remonts Saldus rajonā
santehniķi Saldū
PE spiedvada uzstādīšana Saldū
izlietņu uz veļas mašīnas nomaiņa
santehniķi Saldus
kolektora pieslēgšana
santehniķis Saldū
santehniķi Saldus
boilera pieslēgšana Saldus rajonā
radiatoru pieslēgšana Saldū
PE spiedvadu maiņa Saldus
Akmens masas izlietnes uzstādīšana Saldū
Akmens masas izlietnes nomaiņa Saldus
PE spiedvada nomaiņa Saldus
Ūdens Siltās grīdas nomaiņa
Presējamo sistēmu nomaiņa
Elektrisko Ūdens sildītāju uzstādīšana Saldus rajonā
Dūmvadu remonts Saldus
Pretvārsta pieslēgšana Saldū
Drošības vārsta remonts Saldus
Stūra dušas kabīnu remonts Saldus
Tērauda caurules pieslēgšana Saldus rajonā
ūdens skaitītāja remonts Saldus
Akrila vannu nomaiņa Saldus rajonā
Ūdens attīrīšanas sistēmas maiņa Saldus rajonā
Dušas maisītāja nomaiņa Saldus
Balansējošo vārstu nomaiņa Saldus
santehniķi Saldus
Noslēgvārsta uzstādīšana
filtra maiņa Saldū
santehniķi Saldus
santehniķis Saldus
Atgaisotāju uzstādīšana
radiatoru maiņa
Virtuves maisītāju remonts Saldus
Izlietnes maisītāju pieslēgšana
Granulu Apkures katlu remonts Saldus rajonā
izlietnes remonts
Drošības vārstu uzstādīšana Saldus rajonā
santehniķis Saldus
Manometra uzstādīšana Saldus rajonā
ventiļa maiņa Saldū
Kapara cauruļu pieslēgšana Saldus rajonā
ūdens skaitītāja nomaiņa Saldū
čuguna radiatoru pieslēgšana
Gāzes Apkures katla remonts Saldus rajonā

santehniķis Rīgā
Elektriska Apkures katla pieslēgšana
santehniķis Jelgavā
dušas krānu uzstādīšana
santehniķis Rēzeknē
izlietnes virs veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana
santehniķis Cēsīs
dušas krānu uzstādīšana
santehniķis Talsos
dušas kabīnes maiņa
vannas maisītāji