Kādu apkures katlu izvēlēties ?

Tradicionāliem cietā kurināmā katliem siltummainis var būt izgatavots no tērauda vai čuguna. Latvijā tiek piedāvāts vairāk nekā plašs cietā kurināmā čuguna apkures katlu spektrs no dažādiem ražotājiem. Tas ir izskaidrojams ar vienkāršu siltummaiņu montāžu – ar skrūvgriežu palīdzību no komplektiem, kurus piegādā dažas čuguna lietuves. Rezultātā nepieredzējušam lietotājam rodas iespaids, ka čuguna katli ir populārāki, nekā tērauda, un tiem ir vairāk priekšrocību. Iemesls, kura dēļ tirgū ir atrodams daudz mazāks to zīmolu skaits, kuri piedāvā modernus tērauda katlus, ir tas, ka uzņēmumi, kuri ražo cietā kurināmā katlus nelielos apjomos, nav spējīgi segt visas izmaksas, kuras ir saistītas ar dārgiem automatizētiem metināšanas procesiem, bet pirkt citu saliktos siltummaiņus ir ekonomiski neizdevīgi. Tāpēc arī sanāk, ka tērauda katlus ražo neliels uzņēmumu skaits, kuri pēc savas būtības ir vadošie cietā kurināmā apkures tehnikas ražotāji. Viens no tiem ir vislielākais Polijā katlu ražotājs „Defro”. Šajā rakstā mēs tiksim skaidrībā ar čuguna un tērauda apkures katlu priekšrocībām un trūkumiem, un mēģināsim noteikt tos kritērijus, kuri ir svarīgi gala lietotajam, un pēc kuriem ir iespējams veikt šo katlu grupu savstarpēju salīdzināšanu.

Lietderības koeficients

Saskaņā ar izlīdzinātiem datiem, tērauda apkures katlu lietderības koeficients (LK) var sasniegt līdz pat 90%, tajā pašā laikā čuguna katlu LK nepārsniedz 80%. Šādas atšķirības ir saistītas ar to, ka tērauda katlā caur siltummaini plūstošu dūmgāzu ceļš ir daudz garāks, nekā čuguna katlā, līdz ar to arī siltumapmaiņas procesi notiek daudz efektīvāk.Cietā kurināmā katli no DEFRO ar LK līdz 92%.

Iekraušanas kameras lietderīgais tilpums/katla jauda

Minētais raksturlielums parāda savstarpējo saistību starp vienā iekraušanas reizē iekrauto kurināmo un katla jaudu. Tas ir ļoti būtisks raksturlielums, kurš parāda, cik bieži jums būs jānāk pie katla, lai iekraut kārtējo kurināmā devu. Tērauda katliem šī attiecība parasti sastāda 1,6 - 2,6 l/kW, bet čuguna katliem 1,1-1,4 l/kW. Jo šis cipars ir lielāks, jo labāk – jums retāk būs jāiekrauj katlā kārtējā kurināmā deva.

Attiecība apkures katla svars/jauda

Čuguna katliem šī attiecība svārstās robežās 10-13 kg/kW, tērauda katliem 7-12 kg/kW. Ņemot vērā mazāku tērauda katla svaru, tā piegāde un montāža jums izmaksās par 15-20% mazāk nekā tikpat jaudīga čuguna katla piegāde un montāža.

Attiecība Katla svars/ūdens svars

Minētais raksturlielums parāda katla noturību pret pārkarsumu gadījumā, ja rodas problēmas ar siltumnesēja cirkulāciju. Cirkulācijas procesu aptures gadījumā viss siltums, kas tika uzkrāts masīvajā siltummaiņa ķermenī, tiek novirzīts tam, lai sasildīt tajā esošu ūdeni. Jo mazāka ir šī attiecība, t.i., jo katls ir vieglāks, un jo vairāk tajā ir siltumnesēja, jo mazāka ir katla pārkaršanas varbūtība. Tērauda katliem šī attiecība svārstās 3,4 - 4,4 robežās, čuguna katliem - 7,8 - 8,1.

Ekspluatācijas izdevumi

Šis rādītājs nosaka, cik daudz līdzekļu jums būs jātērē, lai uzturētu katlu labā kārtībā. Cietā kurināmā katla apkope parasti ietver sevī periodisku siltummaiņa tīrīšanu no dūmgāzu ieplūdes puses. Jāņem vērā to, ka salīdzinājumā ar, piemēram, parastu krāsni, normālā katla ekspluatācijas režīmā, kurinot to ar malku, temperatūra uz tā iekšējām virsmām ir salīdzinoši zema, kas var izraisīt darvas veidošanos un LK samazināšanos. Šeit tērauda un čuguna katlu atšķirības ir sekojošas: Tērauda katlam ir pietiekami garš dūmgāzu trakts, kas nodrošina iespēju efektīvi vadīt siltumu no dūmgāzēm uz siltummaini, tajā pašā laikā siltumapmaiņas virsmas (dūmu trakta sieniņas) ir tādas plaknes, kuras var viegli tīrīt, atverot priekšējas augšējas durtiņas vai augšējo katla vāku. Konstruktīvās čuguna katlu īpašības neļauj izveidot garu dūmgāzu traktu. Lai panāktu augstu LK, siltummaiņu virsmas jāveido ar lielu tuvu novietotu ribu skaitu. Līdz ar to šāda katla attīrīšana no darvas ir ļoti darbietilpīgs process, vēl jo vairāk tāpēc, ka siltummaiņa virsmas nav tik glūda un sodrēji un sveķi grūtāk attīrīt no čuguna virsmas ne ka no tērauda virsmas.

Ilgizturība

Apkures katlu ekspluatācijas laiks, uz kuru tiek veikti konstruktīvie aprēķini – 10 gadi. Šo termiņu nosaka spēkā esošā likumdošana, un šis termiņš ir obligātā prasība Eiropas teritorijā. Tiek pieņemts, ka 10 gadu laikā izstrādājums tik lielā mērā morāli noveco, ka tā ekspluatācija kļūst nelietderīga ekonomisku un drošības apsvērumu dēļ. Atsevišķi ražotāji (sevišķi tie, kas ražo katlus ar čuguna siltummaiņiem), norāda siltummaiņu garantijas periodus līdz pat 30 gadiem. Šī tradīcija ņem aizsākumus no gāzes katliem, kuros pati būtiskākā ekspluatācijas problēma ir zemtemperatūras korozija. Šajā aspektā gāzes katliem čuguna siltummainis tiešām ir būtiska priekšrocība, kura tiešā veidā ietekmē drošumu un ilgmūžību. Ja runājam par cietā kurināmā katliem, tad siltummaiņa materiālam nav nozīmes, jo nav zemtemperatūras korozijas draudu. Attiecīgi kalpošanas ilgums būs aptuveni vienāds, un jebkurā gadījumā – daudz ilgāks par aprēķināto ekspluatācijas ilgumu.

Noturība pret siltumtriecienu un pārkarsumu

Siltumtrieciens – straujas masīva trausla ķermeņa temperatūras izmaiņas kādā lokālā daļā, kuras izraisa augstas iekšējās spriedzes, un rezultātā - masīva trausla ķermeņa bojājumus. Siltumtrieciens ir galvenais čuguna katlu siltummaiņu bojājumu iemesls – ne tikai cietā kurināmā, bet arī gāzes katlos. Kā jau tika rakstīts iepriekš, jaudas regulēšanas sistēmas īpatnības cietā kurināmā katlos kļūst par iemeslu tam, ka visā kalpošanas mūža laikā (gadījumā, ja nav uzstādītas dzesēšanas iekārtas), katls var tikt vairakkārt pakļauts pārkaršanai, un no tā, kā tas izturēs šādu atgadījumu, ir atkarīga katla ilgmūžība un drošums. Pārkarsis katls pats par sevi nav tas, uz ko vajadzētu skatīties cilvēkiem ar vāju nervu sistēmu. Parasti šādos gadījumos cilvēki, kurus ir nobiedējis uzkarsēts, biedējoši dimdošs vārošais siltumnesējs, šņācoši tvaiki, un pēc izdedžiem smakojoša metāla masa, rīkojas no cilvēciskā viedokļa pat ļoti pareizi – ņem spaini ar ūdeni un izlej to katlā. No ugunsdrošības viedokļa šāda rīcība ir pareiza, no katla ekspluatācijas viedokļa – ne visai. Ja tērauda katls sliktākā gadījumā zaudēs pāris ārdus, kurus jūs varēsiet patstāvīgi nomainīt, tad čuguna katls šķirsies no pāris sekcijām, kuru nomaiņai vajadzēs izsaukt speciālistu ar speciālu aprīkojumu, kā arī būs nepieciešams pilnībā izjaukt katlu. Mazāk radikāls paņēmiens - katla papildpadeves atvēršana un tā dzesēšana no iekšpuses ar ūdeni no ūdensapgādes sistēmas. Ja tērauda katls šādā gadījumā vispār necietīs, tad ar čuguna katlu jums tāpat nāksies darboties pēc iepriekš aprakstītās shēmas (80% gadījumos – sekciju nomaiņa).

Ekspluatācijas ērtums

Tās ir īpašības, ar kurām jums nāksies saskarties ik dienu, vairakkārt, ilgus jūsu katla darba gadus. Atšķirībā no gāzes katliem, cietā kurināmā katliem periodiski jāatdala cietie sadegšanas produkti no vēl nesadeguša kurināmā, un jāizvāc tie no degšanas zonas. Čuguna cietā kurināmā katliem šim nolūkam kalpo no senseniem laikiem pazīstamais krāsns kruķis – garš izliekts tērauda stienis ar siltumizolējošo koka rokturi vienā galā. Procedūra ir sekojoša: atvērt pelnu kastes durtiņas (atrodas zemāk par iekraušanas kameras durtiņām), pietupties, nedaudz pieliekties, un ievietojot krāsns kruķi starp ārdiem, no lejas uz augšu izkustināt kurināmo visā siltummaiņa platībā. Tērauda katlu gadījumā progress ir aizgājis nedaudz tālāk. Tērauda katlos tiek izmantoti grozāmie ārdi ar pievadu no sviras, kura atrodas uz katla sānu paneļa. Lai atdalīt izdedžus, vienkārši jāpienāk pie katla un neko neatverot, jāveic dažas svārstveida kustības ar krāsns kruķi. Šādu darbību rezultātā ārdi, kuriem ir speciāla forma, izdara svārstveida kustības ap savu asi un izdedži birst pelnu vācelē.

Konstruktīvais drošums

Čuguna apkures katlu siltummaiņi sastāv no sekcijām, kuras ir savstarpēji hidrauliski savienotas un savilktas ar tērauda stienīšiem-tapiņām. Siltummaiņu salikšana un hermetizācija tiek veikta manuāli. Ražošanas procesā to hermētiskums tiek pārbaudīts rūpnieciski, bet transportējot pa sliktas kvalitātes ceļiem, vibrācijas ietekmē masīvās siltummaiņa sekcijas var nobīdīties viena attiecībā pret otru, un tad, uzmontētam katlam uzsilstot, var rasties sūce. Tērauda apkures katlu siltummaiņi, tieši otrādi, ir viengabala izstrādājumi, metināti no 4-5 milimetru bieza tērauda uz automātiskās līnijas. Pēc savas uzbūves siltummainim ir cieta, kārbas veida struktūra. Ņemot vērā tērauda atsperīguma īpašības, siltummaiņi, kuri tiek pakļauti pat spēcīgām vibrāciju un triecienslodzēm, saglabā savu ģeometriju un hermētiskumu. Tērauda siltummainis, kurš ir izgājis rūpnieciskās hermētiskuma pārbaudes, saglabā savas īpašības, nokļūstot pie gala lietotāja pašos attālajos rajonos. Svarīgi, centrālās apkures katlu ražotājs Defro savu katlu izgatavošanai izmanto sertificēto katla tēraudu no AS „Arcelor Mittal Poland” ar loksnes biezumu 6 mm.

Darba drošība

Čuguna katliem iekraušanas lūkas durtiņas, kuras ved uz degkameru, atrodas uz apkures katla priekšējās sieniņas, un apkures katla darbības procesā var ļoti uzkarst, jo tām nav paredzēta siltumizolācija un dekoratīvais aizsargapvalks. Tērauda apkures katliem viss korpusa perimetrs ir atdzesējams ar ūdeni, apklāts ar minerālvates siltumizolāciju, kura ir paslēpta zem dekoratīvā aizsargapvalka. Iekraušanas lūkas durtiņas tērauda katliem ir izvietotas augšpusē un tā, ka katla darbības procesā degšana nenotiek tiešā to tuvumā. Pie tam, durtiņas ir aprīkotas ar aizsargapvalku, kas pasargā cilvēku no apdegumiem nejaušas pieskaršanās gadījumā.

Apkoposim rezultātus

Cietā kurināmā apkures katla izvēle prasa daudzpusīgu jautājuma izpēti, kā arī izpratni par to, ka atšķirībā no gāzes iekārtām, cietā kurināmā katls prasa daudz vairāk jūsu laika apkopes un ekspluatācijas procesos, un attiecīgi – apkopes darbietilpība ir viens no svarīgākiem kritērijiem. Lai kādu aprīkojumu jūs izvēlēsieties, pareiza ekspluatācija garantēs jūsu katlam ilgmūžību, bet jūsu mājai – drošību.

Power Therm SIA
Zasulauka iela 18a, Rīga, LV-1046
T. +371 67 893 703, F. +371 67 616 182
birojs@powertherm.lv; www.ptm.lv

Kādu katlu izvēlēties